Wprowadzone przez

Podpisanie umowy na DPS w Baligrodzie

Dnia 4 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Baligrodzie została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dawnej szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej”. Wykonawcą prac będzie Firma JTB spółka z o.o.  Koszt realizacji inwestycji to 6 190 000 zł. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na wrzesień 2021 r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Lesku, Urząd Gminy w Baligrodzie informuje o sposobie funkcjonowania od dnia 1 stycznia 2020 r. dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF

Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF   Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Baligród informuje, że dnia 15 stycznia 2020r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku, który prowadził obsługę rachunków Urzędu Gminy Baligród i podległych jednostek organizacyjnych (przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych). W wyniku podjętych czynności przez BFG,  Gmina Baligród jak i 33 inne samorządy z terenu województwa podkarpackiego utraciły 42,60% […]

Ważny Komunikat

Urząd Gminy w Baligrodzie informuję, że Bankowy Fundusz gwarancyjny dokonał restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i tym samym jest już możliwe dokonywanie wpłat na dotychczasowe konto Urzędu Gminy Baligród

Informacja

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2020r. świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 03.12. 2019r.