Informujemy, że złożony przez Gminę Baligród wniosek w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin „popegeerowskich” w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” został pozytywnie rozpatrzony i oczekuje na podpisanie umowy grantowej.

Gmina Baligród otrzyma grant w wysokości 78.500 zł.
Umowa zostanie podpisana na:

  • 27 laptopów
  • 4 komputery stacjonarne
  • 1 tablet

Po podpisaniu umowy grantowej i otrzymaniu środków finansowych Gmina Baligród ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyboru dostawcy sprzętu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. O dalszych postępach w realizacji projektu informować będziemy Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Gminy Baligród.