Wszystkie nagrania dostępne są na oficjalnym kanale
YouTube Gminy Baligród

Sesja na żywo