Nabór uzupełniający na ostatni wolny próżniowy zestaw solarny

Gmina Baligród informuje, że prowadzi nabór uzupełniający na ostatnią wolną instalację z projektu Odnawialnych Źródeł Energii , jest to zestawy solarny próżniowy służący do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zainteresowanych mieszkańców Gminy Baligród zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy. Opis wolnego zestawu znajduje się poniżej.

Nabór uzupełniający na instalacje OZE – zestaw solarny próżniowy

Gmina Baligród informuje, że prowadzi nabór uzupełniający na ostatnie wolne instalacje Odnawialnych Źródeł Energii – Zestawy solarne próżniowe służące do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zainteresowanych mieszkańców Gminy Baligród zapraszamy do Urzędu Gminy. Opis wolnych zestawów znajduje się poniżej.

Rozpoczęto montaż pierwszych instalacji OZE

Rozpoczęto montaż pierwszych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii z Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na latach 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0002/17 z dnia 27.12.2018 r. Dla przypomnienia informujemy że przedmiotem projektu jest montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka. Całkowita Wartość projektu  – 10 179 339,00 […]

Podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii, dla mieszkańców Gminy Baligród

Gmina Baligród w dniu dzisiejszym tj. 12.08.2019 podpisała umowę z firmą NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej , Stanisław Markiewicz, ul. Michała Mięsowicza 2, 38-400 Krosno na dostawę i montaż instalacji fabrycznie nowych urządzeń oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z Odnawialnych Źródeł Energii, dla mieszkańców Gminy Baligród realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach […]

Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin; Baligród i Wojaszówka

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na latach 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia Działanie 3.1 Rozwój OZE Umowa o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0002/17 z dnia 27.12.2018 r.   Projekt realizowany jest przez Gminę Wojaszówka w partnerstwie z Gminą Baligród. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem projektu jest montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów […]

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka

Dnia 27 grudnia 2018 Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański reprezentujący Beneficjenta i Partnera Beneficjenta Gminę Baligród podpisał umowę o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka. Całkowita wartość projektu 10 179 339,00zł, kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 7 895 769,00zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka

Gmina Baligród jako partner Beneficjenta, wspólnie z Gminą Wojaszówka złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka” z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Numer naboru RPPK.03.01.00-IZ-00-18-001/16,  Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie Działanie 3.1 Rozwój OZE