Wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Wójta Gminy Baligród w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

http://bip.baligrod.pl/?c=mdUchwaly-cmPokazTresc-317-2864