Wprowadzone przez Mariusz Hebda

Jarmark Bożonarodzeniowy w Baligrodzie

Jarmark bożonarodzeniowy w Baligrodzie. W dniu 19. 12.2021 odbył się pierwszy jarmark bożonarodzeniowy w parku w Baligrodzie .Organizatorem był: Gminny Ośrodek Kultury oraz Rada Rodziców przy S.P. Baligród. Udział wzięło 8 klas ze S.P., Nadleśnictwo Baligród, Ochotnicza Straż Pożarna z Baligrodu, Koła Gospodyń Wiejskich że Mchawy i Nowosiółek, stoisko z kosmetykami Mery Key, Biuro podróży Bak-Travel. Rodzice oraz dzieci ze szkoły przygotowali ręcznie robione ozdoby świąteczne które […]

Awaria

Awaria sieci wodociągowej w Baligrodzie

Obchody 11 Listopada w Gminie Baligród

W dniu 11 Listopada odbyły się uroczystości upamiętniające 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody narodowego święta rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Baligrodzie, którą odprawił proboszcz ks. Mirosław Augustyn. W uroczystości uczestniczyły władze gminy na czele z Wójtem Gminy Baligród Robertem Stępień, Pani dyrektor Szkoły Podstawowej, Radni Rady Gminy Baligród, Radni Powiatu Leskiego, delegacja Harcerzy, Koło Łowieckie […]

Wyniki naboru – Polski Ład

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.  Wyniki pierwszego naboru wniosków dla powiatu leskiego prezentują się następująco: Gmina Cisna Wspólna przestrzeń gospodarczo-kulturowa w Centrum Cisnej. 4 500 000 zł Gmina Lesko Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi od istniejącej sieci do przepompowni P4 4 655 000 zł […]

Obowiązek zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa

Urząd Gminy w Baligrodzie oraz Pani Doktor Zdzisława Sławińska w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID oraz wzrostem zakażeń, przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w tym w pomieszczeniach / budynkach takich jak: sklepy, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy oraz inne obiekty.   Podstawa prawna: Dz.U.2021.861 §  25.  [Obowiązek zakrywania ust i nosa] 1.  Do dnia 31 października 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust […]

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3c, Wójt Gminy Baligród informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

zaproszenie na uroczystą Mszę Świętą dziękczynną za Beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

Adam Pęzioł – Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, serdecznie zaprasza Państwa, na uroczystą Mszę Świętą dziękczynną za Beatyfikację Prymasa Tysiąclecia połączoną z odsłonięciem i poświęceniem kamienia upamiętniającego to wydarzenie i koncert pt. „W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia” Filharmonia Podkarpacka, które odbędą się w dniu 26.09.2021 r. na placu przy Szkole Podstawowej w Komańczy

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że dnia 14 września 2021 roku /wtorek/ od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego).