Wprowadzone przez

Dedykowana Infolinia do kontaktu w sprawie transportu do Punktu Szczepień przeciw COVID-19

Z dniem 15.01.2021 została uruchomiona infolinia do spraw organizacyjnych względem transportu dla osób: posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N odpowiednio I grupę w/w schorzenia mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień numer telefonu infolinii 690 828 489

Wideokonferencja z Wicewojewodą Panią Jolantą Sawicką

W dniu 14.01.2021 w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbyło się spotkanie poświęcone realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W spotkaniu w formie wideokonferencji poprowadziła Wicewojewoda Podkarpacki oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie przy udziale przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z powiatu leskiego, brzozowskiego, sanockiego i bieszczadzkiego.

Podpisanie umów w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Baligrodu

Dnia 8.01.2020 Wójt Gminy Baligród Robert Stępień oraz Skarbnik Gminy Baligród Urszula Różycka podpisali dwie umowy z firm JTB spółka z o.o., 38-311 Szymbark 434 na: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i rozbiórką części budynku” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Baligrodu” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego […]