Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

UWAGA! W dniu 31.01.2023 r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży  i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wójt Gminy Baligród przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2023 r. upływa termin do:  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy W Baligrodzie ul. Plac Wolności 13 lub nadać listem w punkcie pocztowym Poczty […]

Nowy wzór deklaracji

Uwaga! Od 1 stycznia 2023 r.  nastąpiła zmiana deklaracji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na  których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 r.

W załączniku dostępny jest harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 r.

Komunikat w sprawie oszczędzania wody

W związku z długotrwałym brakiem opadów deszczu znacznie obniżył się poziom wody na potoku Kołonica. W związku z tym Wójt Gminy Baligród zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli nieruchomości rekreacyjnych, o oszczędne korzystanie z wody dostarczanej z ujęcia wody w Kołonicach. Należy zaprzestać używania wody z ujęcia do podlewania przydomowych ogródków, trawników, napełniania basenów i mycia samochodów.Nierozsądne gospodarowanie wodą może spowodować, że braknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych. […]

Informacja

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród od 1 sierpnia 2022r. świadczy Transprzęt Spółka z o.o Spółka Komandytowa, 38-500 Sanok, Zabłotce 51 wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 21.07. 2022r. Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że od 1 sierpnia 2022r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Daty odbioru odpadów zostały nie zmienione. Zmianie uległa data odbioru odpadów wielkogabarytowych, […]

INFORMACJA

Urząd Gminy w Baligrodzie przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, dnia 10 maja 2022 roku /wtorek/ od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego). Nie będą odbierane opony.W związku z powyższym osoby, które posiadają takie odpady i sprzęt proszone są o wystawienie ich tego dnia do godz. 7.00 w następujących miejscach:Jabłonki — Kołonice — parking przy kiosku Pana Cichockiego Baligród — Bystre – ul. Partyzantów /plac […]

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Baligród

W załączniku informacja ogólna dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród za 2021 r.

Informacja

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

UWAGA! W dniu 31.01.2022 r. upływa termin do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży  i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.   Wójt Gminy Baligród przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin do:  Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy W Baligrodzie ul. Plac Wolności 13 lub nadać listem w punkcie pocztowym Poczty […]

Numer rachunku bankowego:

90 1600 1462 18549106 1000 0001
(podatek, woda i ścieki, czynsz, dzierżawa gruntu)

09 1600 1462 1854 9106 1000 0004
(gospodarowanie odpadami komunalnymi)