Myśl globalnie – segreguj lokalnie w gminie Baligród

Grupa nieformalna „Aktywna Edukacja” w składzie: Dorota Sarzyńska, Agnieszka Józefczyk, Jolanta Szpot pozyskała dotację w ramach karpackiej inicjatywy lokalnej „Myśl globalnie-segreguj lokalnie w Gminie Baligród”.

Inicjatywa została zrealizowana w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie i miała na celu podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i ich rodziców w zakresie segregacji śmieci i wpływu odpadów na środowisko naturalne.
W ramach inicjatywy zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów, które przybliżyły właściwe zasady segregacji śmieci. Zakupiono nowe kosze do segregacji, przygotowano podłoże pod umieszczenie koszy, w ich otoczeniu posadzono zieloną roślinność. W trakcie trwania inicjatywy przeprowadzony został konkurs dla uczniów „Recykling w sztuce” (w dwóch kategoriach wiekowych) dotyczący praktycznego wykorzystania odpadów. Na zakończenie inicjatywy została zorganizowana wystawa wraz z wręczeniem nagród dla zwycięskich miejsc.

#StowarzyszenieLudziezPasją

#StowarzyszenieNaRzeczRozwojuiPromocjiPodkarpaciaProCarpathia

Inicjatywa jest finansowana ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

 

Myśl globalnie – segreguj lokalnie w gminie Baligród

W ramach projektu: „Myśl globalnie – segreguj lokalnie w Gminie Baligród” uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II brali udział w konkursie „Recykling w sztuce”. W konkursie tym uczniowie wykazali się niezwykłą inwencją twórczą, wnosząc świeże i innowacyjne pomysły związane z recyklingiem. Wykorzystując szeroki wachlarz materiałów pochodzących z recyklingu, w tym plastikowe butelki, stare gazety, metalowe puszki, a nawet odpady elektroniczne, stworzyli wyjątkowe i pełne wyrazu dzieła sztuki. Te prace nie tylko zadziwiały swoją oryginalnością, ale także stanowiły silne przesłanie o znaczeniu recyklingu i potrzebie kreatywnego podejścia do odpadów.

Każde z przedstawionych dzieł artystycznych było wyjątkowym świadectwem zdolności i wyobraźni młodych twórców, pokazując, jak odpady mogą zostać przekształcone w coś wartościowego i pięknego. Cel konkursu – inspirowanie społeczności do myślenia o odpadach w bardziej twórczy sposób – został osiągnięty z niesamowitym sukcesem. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim wyróżnionym uczestnikom, którzy swoją pracą przyczynili się do promowania świadomości ekologicznej i artystycznej w społeczności lokalnej. Ta impreza była nie tylko okazją do celebrowania talentów młodych artystów, ale również ważnym przypomnieniem o wartości recyklingu dla naszego środowiska.

 

#StowarzyszenieLudziezPasją

#StowarzyszenieNaRzeczRozwojuiPromocjiPodkarpaciaProCarpathia

 

Inicjatywa jest finansowana ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

 

 

 

Myśl globalnie – segreguj lokalnie w gminie Baligród

Grupa nieformalna „Aktywna Edukacja” w skład której wchodzą Dorota Sarzyńska, Agnieszka
Józefczyk i Jolanta Szpot pozyskała dofinansowanie dla projektu, który będzie realizowany w Szkole
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie. Projekt „Myśl globalnie-segreguj lokalnie w Gminie
Baligród” finansowany będzie z karpackiej inicjatywy lokalnej.
Projekt ten skupi się na podniesieniu wiedzy i świadomości dotyczącej segregacji śmieci i wpływu
odpadów na środowisko naturalne. W ramach działań edukacyjnych, planowane są warsztaty dla
uczniów, które nauczą ich właściwych metod segregacji odpadów. Będzie to okazja do zdobycia
praktycznej wiedzy, która ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska.
Na terenie przyszkolnym pojawią się nowe, specjalnie zaprojektowane kosze do segregacji śmieci,
które zostaną umieszczone na starannie przygotowanym terenie. Wokół tych koszy planuje się
posadzić roślinność, co nie tylko upiększy przestrzeń szkolną, ale również podkreśli związek między
segregacją a ochroną środowiska.
Ciekawym elementem tego projektu będzie konkurs dla uczniów zatytułowany „Recykling w sztuce”.
Konkurs ten, podzielony na dwie kategorie wiekowe, zachęci uczniów do kreatywnego wykorzystania
materiałów pochodzących z recyklingu w celu stworzenia artystycznych prac.
Projekt zakończy się uroczystą wystawą, na której zaprezentowane zostaną prace uczestników
konkursu. Niewątpliwie, ten projekt zwróci uwagę na znaczenie edukacji w zakresie ochrony
środowiska i podkreśli istotę troski o zdrowie naszej planety.

#StowarzyszenieLudziezPasją

#StowarzyszenieNaRzeczRozwojuiPromocjiPodkarpaciaProCarpathia

Inicjatywa jest finansowana ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030