Przekazanie sprzętu w ramach grantu Zdalna Szkoła +

W dniu 27.10.2020 W urzędzie Gminy Wójt Gminy Baligród przekazał Dyrektorom Szkół działających na terenie Gminy Baligród.  

Zdalna Szkoła+ Umowa o powierzenie Grantu

W dniu 27.08.2020 Wójt Gminy Baligród Robert Stępień wraz z Skarbnikiem Gminy Baligród Panią Urszulą Różycką podpisali umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kwota Grantu […]

Grant Zdalna Szkoła +

Dnia 03.08.2020 na stronie internetowej Centrum Projektów Polski Cyfrowej na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu  Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na pozycji 11 znalazła się Gmina Baligród, która otrzymała kwotę 45000,00zł. Za przedmiotową kwotę, zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do pracy zdalnej zarówno nauczycieli […]

Zdalna Szkoła – przekazanie sprzętu

W dniu 27.04.2020 w sali narad Urzędu Gminy w Baligrodzie, Wójt Gminy Baligród Robert Stępień wręczył Dyrektorom Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród, laptopy zakupione w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic […]

Zdalna Szkoła – podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Baligród Robert Stępień podpisał umowę o powierzenie grantu nr 1334/2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W ramach umowy Gmina Baligród […]

Zdalna Szkoła

Drodzy Państwo, świeża informacja, która ukazała się 10min temu na stronie https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione Gmina Baligród otrzymała grant na zakup komputerów dla szkół w celu realizacji zdalnego nauczania. Pomimo ciężkich czasów nie pozostajemy bierni i próbujemy działać w tej nowej rzeczywistości. Pozyskana kwota grantu to 44 999,40 zł. Działanie realizowane W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: […]