Obowiązek zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa

Urząd Gminy w Baligrodzie oraz Pani Doktor Zdzisława Sławińska w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID oraz wzrostem zakażeń, przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w tym w pomieszczeniach / budynkach takich jak: sklepy, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy oraz inne obiekty.   Podstawa prawna: Dz.U.2021.861 §  25.  [Obowiązek zakrywania ust i nosa] 1.  Do dnia 31 października 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa: […]

Zarządzenie ws. ograniczenia wykonywania zadań przez UG w Baligrodzie

W celu ograniczenia ryzyka związanego z stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 od dnia 24 marca 2021r. wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy w Baligrodzie.

Dedykowana Infolinia do kontaktu w sprawie transportu do Punktu Szczepień przeciw COVID-19

Z dniem 15.01.2021 została uruchomiona infolinia do spraw organizacyjnych względem transportu dla osób: posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N odpowiednio I grupę w/w schorzenia mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień numer telefonu infolinii 690 828 489

Wideokonferencja z Wicewojewodą Panią Jolantą Sawicką

W dniu 14.01.2021 w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbyło się spotkanie poświęcone realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W spotkaniu w formie wideokonferencji poprowadziła Wicewojewoda Podkarpacki oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie przy udziale przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z powiatu leskiego, brzozowskiego, sanockiego i bieszczadzkiego.

Punkt szczepień przeciwko COVID -19 Centrum Medycznego Medyk w Baligrodzie

Urząd Gminy w Baligrodzie informuję że, Punkt szczepień w Baligrodzie przeciwko COVID -19 prowadzi Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa.

Powiat Leski w czerwonej strefie – nowe obostrzenia od 17.10.2020

Nowe powiaty w strefie czerwonej Od soboty, 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy czerwonej. województwo podkarpackie: powiat brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, strzyżowski, leski, Przemyśl oraz Rzeszów;   Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości […]

Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Komunikat W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 URZĄD  GMINY W BALIGRODZIE ZOSTAJE  ZAMKNIĘTY  DLA  OBSŁUGI  PETENTÓW

Zarządzenie ws. ograniczenia wykonywania zadań przez UG w Baligrodzie

Mając na uwadze obecną sytuację pandemii koronawirusa, oraz informacją otrzymaną do Pani Doktor Zdzisławy Sławińskiej – lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Baligrodzie, dotyczącą wystąpienia potwierdzonych przypadków COVID-19 na terenie Gminy Baligród, Wójt Gminy w Baligrodzie w dniu 09.10.2020 wprowadza Zarządzenie nr 236/2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Baligrodzie. Treść zarządzenia znajduje się w załączniku.  

Informacja

W Urzędzie Gminy Baligród obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych  Osoby wchodzące do urzędu proszone są o zastosowanie się do tego obowiązku!!!

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) Informacje ogólne W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę […]