Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.
Wójt Gminy w Baligrodzie, celem realizacji zadań związanych z ustawą o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, przetwarza i archiwizuje dane osobowe. Urząd Gminy w Baligrodzie dokłada wszelkich starań aby pobierać od interesantów minimalny zakres danych osobowych. Zadaniem Urzędu jest dbałość o to, aby dane osobowe były wykorzystane wyłącznie w celów określonych przepisami prawa. Ze szczególną starannością dbamy o to, aby dostęp do danych osobowych miały jedynie osoby które bezpośrednio realizują daną sprawę. Informacje zawierające dane osobowe nie są przekazywane innym osobom, i podmiotom, z wyjątkiem sytuacji gdy przepisy prawa nakazują ich przekazanie innym organom. Chcemy zapewnić Państwa, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby dane osobowe pozostawały bezpieczne i poufne.

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Baligrodzie jest Wójt Gminy Baligród z siedzibą: ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród, tel. 13 468 40-77, fax. 13 468 44-08, e-mail: gmina@baligrod.pl
___________________________

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.