URZĄD GMINY BALIGRÓD

Plac Wolności 13
38-606 Baligród

GODZINY PRACY:

Poniedziałek – Piątek: 7:00-15:00

Nr konta bankowego:
90 1600 1462 18549106 1000 0001
BN
P PARIBAS

13 4684 077 – Sekretariat

Nr  wewnętrzne:
1) Podatki
2) Budownictwo
3) Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza
4) Ochrona środowiska i leśnictwo
5) Skarbnik
6) Księgowość
7) Gospodarka gruntami i zarządzanie kryzysowe
8) Urząd Stanu Cywilnego
9) Kasa

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – dyrektor Jolanta Szpot
tel. 13 468 40 56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kierownik Małgorzata Prach
tel. 13 460 13 44

Gminna Biblioteka Publiczna  – dyrektor Jadwiga Miśko
tel. 13 468 40 85

Ośrodek Zdrowia
tel. 13 468 40 09