URZĄD GMINY BALIGRÓD

Plac Wolności 13
38-606 Baligród

GODZINY PRACY:

Poniedziałek – Piątek: 7:00-15:00

Nr konta bankowego:
90 1600 1462 18549106 1000 0001
BN
P PARIBAS

13 4684 077 – Sekretariat

13 4390 510 – Kasa
13 4390 511 – Księgowość
13 4390 512 – Podatki
13 4390 513 – Gospodarka gruntami i Zarządzanie Kryzysowe
13 4390 514 – Gospodarka komunalna, Ochrona środowiska i leśnictwo
13 4390 515 – Budownictwo
13 4390 516 – Urząd Stanu Cywilnego

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – dyrektor Jolanta Szpot
tel. 13 468 40 56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kierownik Małgorzata Prach
tel. 13 460 13 44

Gminna Biblioteka Publiczna  – dyrektor Jadwiga Miśko
tel. 13 468 40 85

Ośrodek Zdrowia
tel. 13 468 40 09