Informacja

W Urzędzie Gminy Baligród obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych

 Osoby wchodzące do urzędu proszone są o zastosowanie się do tego obowiązku!!!