Informacja

W Urzędzie Gminy Baligród obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych  Osoby wchodzące do urzędu proszone są o zastosowanie się do tego obowiązku!!!

Nabór wniosków w ramach projektu: Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów

Wójt Gminy Baligród – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020r.

Powszechny Spis Rolny

#liczysięrolnictwo W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania […]

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie Wójta Gminy Baligród w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia http://bip.baligrod.pl/?c=mdUchwaly-cmPokazTresc-317-2864 

Prognoza IMGW

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Szczegóły w załączniku.

Dzień Dziecka

XX Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

W dniu 15 maja 2020r. o godz.16:00 w systemie online odbędzie się XX sesja Rady Gminy Baligród.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Baligród

Informuję że dnia 08.05.2020 nastąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Baligród. Do czasu jej usunięcia występować będą braki w dostawie wody na terenie miejscowości Baligród. aktualizacja 08.05.2020 g. 12:00 – Awaria została usunięta.