XXXIII sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że w dniu 18.11.2021r. o godz. 16.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Baligród.

Informacja o prowadzonym naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Przedsięwzięcie 1.5.2) Termin składania wniosków:  od 01.12.2021 r. do 20.12.2021 r. Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze–bieszczady.pl. Szczegółowe informacje dotyczące […]

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Baligród informuje, iż Gmina Baligród ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”. Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. O wsparcie mogą starać się rodziny, których: a) dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, b) dziecko jest […]

XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że w dniu 29.10.2021 r. o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Baligród.

Wyniki naboru – Polski Ład

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.  Wyniki pierwszego naboru wniosków dla powiatu leskiego prezentują się następująco: Gmina Cisna Wspólna przestrzeń gospodarczo-kulturowa w Centrum Cisnej. 4 500 000 zł Gmina Lesko Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi od istniejącej sieci do przepompowni P4 4 655 000 zł […]

Informacja

Urząd Gminy informuje, że każdego ostatniego dnia miesiąca kasa będzie nieczynna.

Obowiązek zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa

Urząd Gminy w Baligrodzie oraz Pani Doktor Zdzisława Sławińska w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID oraz wzrostem zakażeń, przypomina o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w tym w pomieszczeniach / budynkach takich jak: sklepy, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy oraz inne obiekty.   Podstawa prawna: Dz.U.2021.861 §  25.  [Obowiązek zakrywania ust i nosa] 1.  Do dnia 31 października 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust […]

Zaproszenie

Stowarzyszenie Baligród Zapisany w Bieszczadzie oraz Wójt Gminy Baligród zapraszają na spotkanie: „Wanda Wiktor – dzielna ziemianka z Bystrego” dnia 22 października 2021 r. o godz. 17:30 w sali GOK w Baligrodzie.

Godziny pracy animatora na „Orliku”

Planowane godziny pracy animatora  „Moje Boisko Orlik 2012″. Harmonogram w załączniku.