Ogłoszenie

W dniu 24.12.2020 Urząd Gminy w Baligrodzie będzie nieczynny. Życzymy Wesołych Świąt

Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy nr XXV.122.2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 01 stycznia 2021 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: Za odpady zbierane w sposób selektywny: Osoby fizyczne: 24 zł od osoby Nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka za pojemnik z odpadami: o pojemności 80 l –        12.12zł o pojemności 120 […]

XXVI Sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że  XXVI Sesja Rady Gminy  Baligród odbędzie się 28 grudnia 2020 r. o godz. 1600 w formie online . W załączniku porządek obrad.

projekt „Pod biało-czerwoną”

Gmina Baligród zachęca do zgłaszania i popierania inicjatywy pn. „Pod biało-czerwoną”. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/ Głos należy oddać na stronie https://bialoczerwona.www.gov.pl/ Wyniki głosowań i aktualny ranking oddanych głosów https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/zobacz-ranking

Ogłoszenie – awaria

W dniu dzisiejszym 21.12.2020 występuje awaria sieci wodociągowej na odcinku Baligród ul. Kazimierza Wielkiego, do czasu jej usunięcia występować będą braki w dostawie wody.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości MCHAWA stanowiącej własność gminy Baligród

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości BYSTRE stanowiącej własność gminy Baligród.

Ogłoszenie – czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Baligród ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości STĘŻNICA stanowiącej własność gminy Baligród

Ptasia grypa

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie doniesieniami dotyczącymi stwierdzenia kolejnych ognisk ptasiej grypy w Polsce, istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terenie województwa podkarpackiego. Wobec powyższego Powiatowy lekarz Weterynarii w Lesku zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców gminy informacji o konieczności powiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej o przypadkach znajdowania padłych dzikich ptaków. Informację taką należy niezwłocznie przekazać telefonicznie na numery: […]

Program 'Polski Bon Turystyczny'

PRZEDSIĘBIORCO, BĄDŹ AKTYWNY – DAJ SIĘ ZNALEŹĆ! W ramach Polskiego Bonu Turystycznego do przedsiębiorców trafiło już 250 milionów złotych. Wciąż do wydania są bony o wartości ponad trzech miliardów złotych! CHCESZ SKORZYSTAĆ Z TEGO WSPARCIA? ZAREJESTRUJ SIĘ W BAZIE PUE ZUS! Jeśli już to zrobiłeś, to UZUPEŁNIJ SWOJE DANE o m.in. ADRES MIEJSCA WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ, BY UŁATWIĆ DOTARCIE TURYSTÓW WŁAŚNIE DO CIEBIE! Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz […]