Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Szanowni Państwo, w dniu 20.04.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baligród na okres 3 lat. W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 01.05.2021 r. – 01.05.2024r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (wg. zatwierdzonej taryfy) […]

Pożyczki z KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie informuje o  możliwości uzyskania pożyczki – wsparcia finansowego dla rolników indywidualnych.

ZUS przypomina – kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Rodzice mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do niego zostało przedłużone do 9 maja. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia tych placówek. Świadczenie to przeznaczone […]

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bystre, stanowiącej własność gminy Baligród.

Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii. Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r. Pamiętaj, że tylko spisanie się […]

INFORMACJA

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że Wojewoda Podkarpacki przekazał maseczki jednorazowe dla mieszkańców gminy Baligród. Maseczki są dostępne bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 4. rok życia, w ilości czterech sztuk. Maseczki można odebrać w Urzędzie Gminy Baligród od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00.  

XXVIII Sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że w dniu 22.04.2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Baligród. W załączniku porządek obrad sesji.   link do transmisji online: https://sesje.live/katalog/podkarpackie/1821000-leski/1821012-urzad-gminy-baligrod/0

Trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie-2021

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i  służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło […]