Legalna praca

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały w języku polskim oraz w języku ukraińskim informacje dotyczące legalnej pracy. Zawierają one wskazówki przydatne dla osób chcących pracować w takich branżach jak, np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne czy gastronomiczne, w tym dla obywateli Ukrainy zainteresowanych zarobkowaniem w Polsce.

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

W załączniku treść zarządzeń dotyczących przedłużenia stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Informujemy, że Gmina Baligród uzyskała środki z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 489 000 zł.Środki zostaną przeznaczone na przebudowę dróg w Gminie Baligród w miejscowościach: Baligród, Mchawa, Roztoki Dolne, Kielczawa, Zahoczewie, Cisowiec, Żerdenka, Nowosiółki, Stężnica.

Granty PPGR

Informujemy, że umowa dotycząca projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” została podpisana i pieniądze na zakup komputerów są już na koncie bankowym Urzędu Gminy.Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego w niedługim czasie będziemy się kontaktować z osobami, które zakwalifikowały się na to wsparcie.

XL Sesja rady Gminy Baligród

 Informujemy, że w dniu 10.06.2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Baligród.W załączniku porządek obrad.

Ogłoszenie ARiMR

31 MAJA – MIJA PODSTAWOWY TERMIN NA UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH I OBSZAROWYCH Z PROW ZA 2022 ORAZ DOPŁATY DO NAWOZÓW.

XXXIX Sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że w dniu 19.05.2022r. o godz.16.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Baligród.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Baligrodzie przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, dnia 10 maja 2022 roku /wtorek/ od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego). Nie będą odbierane opony.W związku z powyższym osoby, które posiadają takie odpady i sprzęt proszone są o wystawienie ich tego dnia do godz. 7.00 w następujących miejscach:Jabłonki — Kołonice — parking przy kiosku Pana Cichockiego Baligród — Bystre – ul. Partyzantów /plac […]

Harmonogram „Orlika” – Maj 2022 r.