Ogłoszenie – awaria wodociągu

Informuję że dnia 17.09.2020 nastąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Bystre, Baligród. Do czasu jej usunięcia występować będą braki w dostawie wody na terenie miejscowości Bystre, Baligród. Przewidywany czas usunięcia awarii – 18.09.2020 godzina 16:00.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości STĘŻNICA stanowiącej własność gminy Baligród.

Nabór uzupełniający na instalacje OZE – zestaw solarny próżniowy

Gmina Baligród informuje, że prowadzi nabór uzupełniający na ostatnie wolne instalacje Odnawialnych Źródeł Energii – Zestawy solarne próżniowe służące do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Zainteresowanych mieszkańców Gminy Baligród zapraszamy do Urzędu Gminy. Opis wolnych zestawów znajduje się poniżej.

Realizacja projektu „Mój Przyjaciel Ptak”

W dniu 08.09.2020r. dzięki projektowi Europejskiego Korpusu Solidarności realizowanego przez Koło Łowieckie Jarząbek w Baligrodzie pt. „Mój Przyjaciel Ptak” oraz najmłodszych miłośników przyrody na łąki wokół Baligrodu zostało wypuszczonych 200 sztuk bażantów. Mamy nadzieję, że introdukcja ptaków zaowocuje i szybko przystosuje się do nowych warunków, a bioróżnorodność naszej Gminy wzbogaci się o kolejny  piękny gatunek.

PSR 2020 konkurs z Polskim Radiem Rzeszów

Od 4 września br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020. W każdy piątek między godziną 13.00, a 15.00 na antenie Polskiego Radia Rzeszów pojawi się pytanie konkursowe i numer telefonu, pod który należy zadzwonić. Osoba, która jako pierwsza dodzwoni się i poprawnie odpowie na pytanie konkursowe, otrzyma nagrodę.

Korzystna informacja Wojewody Podkarpackiego w sprawie DPS

W dniu dzisiejszym do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Wojewody Podkarpackiego nr I-III.7840.1.18.2020 z dnia 08.09.2020, w treści której Wojewoda uprzejmie wyjaśnia, iż nie znajduję podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku dawnej szkoły oraz zmianę sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej, budowę parkingu oraz niezbędnej infrastruktury

Jesienna akcja szczepienia lisów

Informujemy o planowanej w dniach 24 września – 3 października 2020 r. jesiennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Projekt „Maluch u siebie”

Szanowni Państwo Od 1 sierpnia 2020r. Gmina Baligród realizuje projekt „Maluch u siebie”. Dofinansowanie uzyskano w konkursie nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. W ramach projektu przewidziano następujące zadania: Adaptację pomieszczeń – adaptacja pracowni komputerowej na salę przedszkolną oraz adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę dla dzieci. Doposażenie […]

XXIII Sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że w dniu 10.09.2020 r. odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Baligród. W załączniku porządek obrad sesji.