Informacja dotycząca szczepień.

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że istnieje możliwość szczepienia się przeciwko covid-19 w punkcie szczepień w Balirodzie, Plac Wolności 11 /sal GOK/ po wcześniejszej rejestracji pod nr tel. 517 194 743. Szczepień dokonuje Centrum Medyczne „Medyk”

Transmisja live z Sesji Rady Gminy 18.11.2021

https://sesje.live/katalog/podkarpackie/1821000-leski/1821012-urzad-gminy-baligrod/0

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W załączniku broszura informacyjna GUNB (Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego) dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw.

Obchody 11 Listopada w Gminie Baligród

W dniu 11 Listopada odbyły się uroczystości upamiętniające 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody narodowego święta rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Baligrodzie, którą odprawił proboszcz ks. Mirosław Augustyn. W uroczystości uczestniczyły władze gminy na czele z Wójtem Gminy Baligród Robertem Stępień, Pani dyrektor Szkoły Podstawowej, Radni Rady Gminy Baligród, Radni Powiatu Leskiego, delegacja Harcerzy, Koło Łowieckie […]

XXXIII sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że w dniu 18.11.2021r. o godz. 16.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Baligród.

Informacja o prowadzonym naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Przedsięwzięcie 1.5.2) Termin składania wniosków:  od 01.12.2021 r. do 20.12.2021 r. Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze–bieszczady.pl. Szczegółowe informacje […]

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Baligród informuje, iż Gmina Baligród ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”. Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. O wsparcie mogą starać się rodziny, których: a) dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, b) […]

XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że w dniu 29.10.2021 r. o godz. 16.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Baligród.

Wyniki naboru – Polski Ład

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.  Wyniki pierwszego naboru wniosków dla powiatu leskiego prezentują się następująco: Gmina Cisna Wspólna przestrzeń gospodarczo-kulturowa w Centrum Cisnej. 4 500 000 zł Gmina Lesko Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi od istniejącej sieci do przepompowni P4 4 655 000 zł […]