Znaleziono psa

Osoby które posiadają informację na temat właściciela psa, proszone są o kontakt telefoniczny pod  nr. tel. 13 468 40 77 wew. 7

Informacja o prowadzonym naborze wniosków: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 2.2.2).   Termin składania wniosków: od 01.06.2021 r. do 14.06.2021 […]

Wyniki badań mammograficznych

 Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Baligrodzie znajdują się do odbioru wyniki badań mammograficznych oraz badań  z cytologii, wykonywanych przez Fundację   „SOS Życie”.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że dnia 18 maja 2021 roku /wtorek/ od godz. 7:00 odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Nie będą odbierane opony). W związku z powyższym osoby, które posiadają takie wielkogabaryty oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny proszone są o wystawienie ich tego dnia do godz. 7.00  w następujących miejscach: Jabłonki – Kołonice – parking przy kiosku Pana Cichockiego Baligród […]

Konsultacje społeczne dot. projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy. Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie […]

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ulgą dla młodych. Kogo dotyczy? Każdego, kto łącznie spełnia poniższe warunki: • uzyskał przychody: z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, • w momencie uzyskania tych przychodów nie ukończył 26. roku życia. Więcej informacji z broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Szanowni Państwo, w dniu 20.04.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baligród na okres 3 lat. W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 01.05.2021 r. – 01.05.2024r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (wg. zatwierdzonej taryfy) […]

Pożyczki z KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie informuje o  możliwości uzyskania pożyczki – wsparcia finansowego dla rolników indywidualnych.

ZUS przypomina – kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Rodzice mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do niego zostało przedłużone do 9 maja. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia tych placówek. Świadczenie to przeznaczone […]

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bystre, stanowiącej własność gminy Baligród.