XXVIII Sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że w dniu 22.04.2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Baligród. W załączniku porządek obrad sesji.

Trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie-2021

Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W XII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i  służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło […]

Cytomammobus

Zaproszenia na badania dla mieszkanek Baligrodu znajdują się do odbioru w Urzędzie Gminy na parterze , dla mieszkanek z pozostałych miejscowości zaproszenia znajdują się u sołtysów. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach.

Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów.

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych. W tych podmiotach wszyscy pracownicy, którzy nie muszą […]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród

Wójt Gminy Baligród zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY NR 1/2019 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BALIGRÓD WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Huczwice 1/2019”, terenu położonego w Gminie Baligród

Wójt Gminy Baligród zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NAZWIE „HUCZWICE 1/2019”, TERENU POŁOŻONEGO W GMINIE BALIGRÓD WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Baligród o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Baligród o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Huczwice 1/2019”, terenu położonego w Gminie Baligród.

Narodowy Spis Powszechny 2021 – infolinia spisowa

Więcej informacji na stronie: spis.gov.pl

Wersja testowa formularza spisowego – Narodowy Spis Powszechny 2021

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją spisową w wersji demonstracyjnej, która znajduje się na stronie internetowej: https://demo.spis.gov.pl/. Aby uruchomić aplikację należy kliknąć koło zębate znajdujące się w prawym dolnym rogu strony (wskazuje na nie napis „Tu uruchomisz tryb demo„). Tryb demo umożliwia osobom zainteresowanym zapoznanie się z pytaniami, które już 1 kwietnia 2021 r. pojawią się we właściwym formularzu spisowym NSP 2021. Aplikacja pozwoli na zapoznanie się ze specyfiką i sposobem obsługi formularza. […]