Projekt GraduatON

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które: Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych; Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne); Na dzień przystąpienia do projektu pozostają […]

Spotkanie informacyjne z psychologiem

18 lipca o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Baligrodzie odbędzie się spotkanie informacyjno-zapoznawcze z psychologiem pracującym w naszej gminie.

Możliwości pozyskania środków dla Kół Gospodyń Wiejskich.

                                            Więcej informacji dostępnych pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”

                                        Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 lat unowocześnia rolnictwo i obszary wiejskie. Od czasu powstania ARiMR wypłaciła swoim beneficjentom ponad 323,5 mld zł z funduszy krajowych i unijnych. Uzyskana pomoc to m.in. tysiące nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wiele nowych inwestycji budowlanych, ale także […]

Prognoza pogody

Prognoza pogody dla woj. podkarpackiego od 10.07.2019 do 12.07.2019 roku.

Zarządzenie Wójta

Zarządzenia Nr 132.2019 Wójta Gminy Baligród z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Informacja o rewitalizacji

W dniu 3.07.2019 Urząd Gminy w Baligrodzie otrzymał papierową wersję umowy „Rewitalizacja Centrum Baligrodu”.  

Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych informuje, że w sieci archiwów państwowych jest obecnie realizowany projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej, którego celem jest podniesienie świadomości obywateli na temat roli i znaczenia osób, rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W jego ramach zwracamy się z apelem do osób, instytucji, organizacji o poinformowanie Oddziału w Sanoku Archiwum Państwowego w Rzeszowie (adres: Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku, ul. Sadowa 32, 38-500 Sanoku, […]