Informacja o zasiłkach (500+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że świadczenie wychowawcze (500+) oraz zasiłki rodzinne będą wypłacane 28 stycznia 2020r.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Baligród informuje, że dnia 15 stycznia 2020r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku, który prowadził obsługę rachunków Urzędu Gminy Baligród i podległych jednostek organizacyjnych (przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych). W wyniku podjętych czynności przez BFG,  Gmina Baligród jak i 33 inne samorządy z terenu województwa podkarpackiego utraciły 42,60% […]

OŚWIADCZENIE Rady Nadzorczej PBS

https://esanok.pl/2020/oswiadczenie-rady-nadzorczej-pbs-00e7ts.html

Ważny Komunikat

Urząd Gminy w Baligrodzie informuję, że Bankowy Fundusz gwarancyjny dokonał restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i tym samym jest już możliwe dokonywanie wpłat na dotychczasowe konto Urzędu Gminy Baligród

Ważny komunikat

URZĄD GMINY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z OGÓLNOPOLSKĄ RESTRUKTURYZACJĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WSZELKIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ BALIGRÓD, GOPS W BALIGRODZIE REALIZOWANE BĘDĄ OD NAJBLIŻSZEGO MOŻLIWEGO TERMINU NIE WCZEŚNIEJ JEDNAK NIŻ OD 21 STYCZNIA 2020 R. PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ W TYM CZASIE ŻADNYCH WPŁAT NA KONTO URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Paczkomat w Baligrodzie

Szanowni Państwo. Zachęcamy do głosowania na utworzenie Paczkomatu na terenie Gminy w Baligrodzie w okolicy parku.

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych – rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy. […]

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1056 zł Dochód osoby samotnej – 1402 zł Godziny wydawania żywności: 9:00 – 14:00

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków o powierzenie grantów (Przedsięwzięcie 2.4.2 – Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju i poprawy atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.