Komunikat

Działaj Lokalnie 2022

Pragniemy poinformować, iż grupa nieformalna „Wspieramy naszą lokalną społeczność”w składzie: Dorota Sarzyńska, Agnieszka Józefczyk, Jolanta Szpot przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie uzyskała dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2022” na projekt „Gramy w zielone bez barier”.Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, w której dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Zaaranżowany teren z elementami placu zabaw będzie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła w Baligrodzie.                            […]

Prace taksacyjne na terenie gminy Baligród

W związku z realizacją zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów stanowiących własność osób fizycznych – o ogólnej powierzchni 1126,03 ha, położonych na terenie powiatu leskiego.” od dnia 2022.05.30 będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o.. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Legalna praca

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały w języku polskim oraz w języku ukraińskim informacje dotyczące legalnej pracy. Zawierają one wskazówki przydatne dla osób chcących pracować w takich branżach jak, np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne czy gastronomiczne, w tym dla obywateli Ukrainy zainteresowanych zarobkowaniem w Polsce.

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

W załączniku treść zarządzeń dotyczących przedłużenia stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Informujemy, że Gmina Baligród uzyskała środki z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 489 000 zł.Środki zostaną przeznaczone na przebudowę dróg w Gminie Baligród w miejscowościach: Baligród, Mchawa, Roztoki Dolne, Kielczawa, Zahoczewie, Cisowiec, Żerdenka, Nowosiółki, Stężnica.

Granty PPGR

Informujemy, że umowa dotycząca projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” została podpisana i pieniądze na zakup komputerów są już na koncie bankowym Urzędu Gminy.Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego w niedługim czasie będziemy się kontaktować z osobami, które zakwalifikowały się na to wsparcie.

XL Sesja rady Gminy Baligród

 Informujemy, że w dniu 10.06.2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Baligród.W załączniku porządek obrad.

Ogłoszenie ARiMR

31 MAJA – MIJA PODSTAWOWY TERMIN NA UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH I OBSZAROWYCH Z PROW ZA 2022 ORAZ DOPŁATY DO NAWOZÓW.