Wideokonferencja z Wicewojewodą Panią Jolantą Sawicką

W dniu 14.01.2021 w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbyło się spotkanie poświęcone realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W spotkaniu w formie wideokonferencji poprowadziła Wicewojewoda Podkarpacki oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie przy udziale przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z powiatu leskiego, brzozowskiego, sanockiego i bieszczadzkiego.

Punkt szczepień przeciwko COVID -19 Centrum Medycznego Medyk w Baligrodzie

Urząd Gminy w Baligrodzie informuję że, Punkt szczepień w Baligrodzie przeciwko COVID -19 prowadzi Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa.

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Powiat Leski w kolejnym roku – od 1 stycznia 2021 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.  

Podpisanie umów w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Baligrodu

Dnia 8.01.2020 Wójt Gminy Baligród Robert Stępień oraz Skarbnik Gminy Baligród Urszula Różycka podpisali dwie umowy z firm JTB spółka z o.o., 38-311 Szymbark 434 na: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i rozbiórką części budynku” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Baligrodu” współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Zarządzenie Wójta Gminy Baligród

Zarządzenie Nr 292.2020 Wójta Gminy Baligród z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Baligród w 2021 roku”.  

Sesja Rady Gminy – online

https://sesje.live/katalog/podkarpackie/1821000-leski/1821012-urzad-gminy-baligrod/0

Stopień realizacji światłowodów w Gminie Baligród

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Baligród o internet światłowodowy, poniżej przesyłam informację uzyskaną od wykonawcy:

„Dostępna praca”

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014‑2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe Projekt skierowany jest do osób: z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego, osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia […]

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021r.

Drodzy mieszkańcy, poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram odpadów komunalnych na rok 2021r. wraz z zasadami segregowania odpadów.

Wnioski o przyznanie pomocy na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje że do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.