Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że w dniu: 2 lipca 2020 r. (czwartek) – Baligród 3 lipca 2020 r. (piątek) – pozostałe miejscowości w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1.056 zł Dochód osoby samotnej – 1.402 zł WAŻNE […]

Informacja o zdarzeniach spowodowanych intensywnymi opadami deszczu na terenie Gminy Baligród

W dniach 23 – 24 czerwca br. przez teren Gminy Baligród przeszła fala intensywnych opadów atmosferycznych, których  skutkiem były lokalne wezbrania i wylania wody z cieków wodnych przepływających przez obszar gminy. Odnotowano kilkanaście zgłoszeń o wodzie zalewającej posesje prywatne głównie w miejscowościach: Baligród, Zahoczewie, Nowosiółki, Stężnica. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego stale monitorował, analizował i prognozował rozwój zagrożeń na obszarze gminy. Monitorowano sytuację hydrometeorologiczną, […]

Uwaga przerwy w dostawie wody

      Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu od dnia 23.06.2020r. mogą występować przerwy w dostawie wody z uwagi na niewydolność urządzeń do uzdatniania wody.

Harmonogram szczepienia Psów

Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie na terenie gminy Baligród

Ostrzeżenia meteorologiczne

Prognoza pogody oraz ostrzeżenie przed wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych wydane przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych […]

Informacja

W Urzędzie Gminy Baligród obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych  Osoby wchodzące do urzędu proszone są o zastosowanie się do tego obowiązku!!!

Nabór wniosków w ramach projektu: Rozwijanie Działalności Gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów

Wójt Gminy Baligród – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020r.

Powszechny Spis Rolny

#liczysięrolnictwo W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania […]