Informacja o wprowadzeniu stanu epidemii

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje, że od 20 marca 2020 roku do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku  z zakażeniami SARS-CoV-2. Prezes Rady Ministrów poinformował o: – wprowadzeniu możliwości monitoringu osób objętych kwarantanną, – podwyższeniu kary za złamanie kwarantanny do 30 tys. zł, – wydłużeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia […]

Komunikat

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), od dnia 14 marca 2020 r., do odwołania wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowania działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (kod PKD 55.20 – czyli hotele, domki letniskowe, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne itp.).

Informacja – deklaracje i worki na śmieci

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego nie wydajemy worków na odpady komunalne oraz nie przyjmujemy deklaracji. Termin składania deklaracji zostaje przesunięty do czasu unormowania się sytuacji. Odpady komunalne będą odbierane przez firmę w workach zakupionych przez mieszkańców w placówkach handlowych lub w workach z logo gminy o innych kolorach niż wymagane ustawą z zachowaniem obowiązującej segregacji, (np. w czarnym lub zielonym worku można oddać wysegregowane odpady z tworzyw sztucznych […]

Zasady kwarantanny domowej

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej: Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową. Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu […]

Od 16.03.2020 zamknięta obsługa klientów w Urzędzie Gminy Baligród

Szanowni Państwo! Aktualnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne oraz zabezpieczenie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mieszkańców. Jednym z najważniejszych zadań służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostania w domach i ograniczenia spotkań, dużych zbiorowisk ludzi. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Dlatego podjąłem decyzję, że od dnia 16  marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Urzędzie Gminy Baligród. Klientów Urzędu Gminy zachęcamy do kierowania swoich spraw za pośrednictwem […]

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w  miejscowości Stężnica stanowiącej własność Gminy Baligród

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr 495 położonej w miejscowości Baligród stanowiącej własność Gminy Baligród na okres trzech lat

Telefoniczne poradnictwo psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku uruchomiło telefoniczne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców powiatu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę CODIV-19 pod niżej podanym numerem telefonu. Telefoniczne poradnictwo psychologiczne – Nr tel. 536 334 329

Zarządzenia Nr 51.2020 Wójta Gminy Baligród

Zarządzenie Wójta Gminy Baligród z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian organizacji pracy Gminy Baligród i podległych jednostek organizacyjnych Gminy.