Zaproszenie na Agrobieszczady

W dniu 31.07.2022 w ramach corocznej imprezy Agrobieszczady odbędzie się PIKNIK Z PRODUKTEM POLSKIM, podczas którego Koła Gospodyń Wiejskich będę brały udział w konkursie na najlepszą regionalną potrawę „BITWA REGIONÓW”. Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie.

Zaproszenie na spotkania

Granty PPGR

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Urząd Gminy Baligród informuje: Sprzęt został już dostarczony do siedziby naszej gminy ! Jesteśmy w trakcie przygotowywania umów darowizny i oklejania sprzętu specjalnymi oznaczeniami. Osoby uprawnione do wsparcia zostaną telefonicznie poinformowane o terminie podpisania umowy / odbioru sprzętu. WAŻNA INFORMACJA! Centrum Projektów Polska Cyfrowa […]

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Baligród. Szczegóły w załącznikach.

Ratujemy Kaplicę p.w. św. Piotra i Pawła w Nowosiółkach

W dniu 26 czerwca br. zawiązał się przy Parafii Rzymskokatolickiej w Hoczwi Społeczny Komitet na rzecz renowacji Kaplicy w Nowosiółkach.Lista członków założycieli Społecznego Komitetu obejmuje 25 niżej wymienionych osób, mieszkańców Nowosiółek, Zahoczewia, Żerdenki i Hoczwi:Barański Zbigniew zam. Zahoczewie,Bielanicz Jacek zam. Nowosiółki,Bilanycz Łukasz zam. Nowosiółki,Bober Zdzisław zam. Nowosiółki,Czemerys Bogdan zam. Hoczew,Dzoń-Leicht Marzena zam. Nowosiółki,Jarema Zdzisław zam. Zahoczewie,Kilarecki Wiesław zam. Zahoczewie,Kłapkowska Janina zam. […]

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Baligród stanowiącej własność gminy Baligród. http://bip.baligrod.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-310-2934

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stężnica stanowiącej własność gminy Baligród. http://bip.baligrod.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-310-2932

Komunikat

Działaj Lokalnie 2022

Pragniemy poinformować, iż grupa nieformalna „Wspieramy naszą lokalną społeczność”w składzie: Dorota Sarzyńska, Agnieszka Józefczyk, Jolanta Szpot przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie uzyskała dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2022” na projekt „Gramy w zielone bez barier”.Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, w której dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Zaaranżowany teren z elementami placu zabaw będzie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła w Baligrodzie.                            […]

Prace taksacyjne na terenie gminy Baligród

W związku z realizacją zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów stanowiących własność osób fizycznych – o ogólnej powierzchni 1126,03 ha, położonych na terenie powiatu leskiego.” od dnia 2022.05.30 będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o.. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.