Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyłączyli się do XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 12.01.2020r. w Gminie Baligród i okolicy.

XVII Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 17 stycznia 2020 r. o godz.16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Baligród. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie […]

Bal karnawałowy

Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie zaprasza na „BAL KARNAWAŁOWY” dnia 12.01.2020 r. godz. 15:00 – 18:00.

Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Mistrz Recyklingu”

Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu. Każdy z nas miał w ręku instrukcję obsługi urządzenia. Taka instrukcja przekazuje informację na temat budowy, części […]

Zbiórka rzeczowa

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Arka wpisany do rejestru KRS 0000549090 zwraca się z prośbą o przeprowadzenie zbiórki rzeczowej wśród młodzieży szkolnej na terenie Gminy na rzecz bezdomnych i potrzebujących zwierząt. Przeprowadzenie takiej zbiórki w Szkołach umożliwi nie tylko pozyskanie środków materialnych potrzebnych dla opieki nad bezdomnymi zwierzętami, lecz także przyczyni się do uwrażliwienia dzieci i młodzieży na potrzeby humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz odpowiedzialności za ich los, co będzie odgrywało rolę wychowawczą […]

XVI Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 30 grudnia 2019 r. o godz.16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Baligród. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019 r. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie […]

Informacja o prowadzonych naborach wniosków – Granty

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl. Termin naboru wniosków o powierzenie grantów: 31.12.2019 […]

XV Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 19 grudnia 2019 r. o godz.16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XV sesja Rady Gminy Baligród. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2019 r. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie […]