Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2024/2025

Wójt Gminy Baligród działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm. ) informuje o terminach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminach składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baligród. Druki wniosków dostępne będą w oddziałach przedszkolnych i sekretariacie szkoły. Składanie wniosków: osobiście w sekretariacie szkoły, można przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie, ul. A. Mickiewicza 1, 38-606 Baligród z dopiskiem „Rekrutacja” W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy dzwonić do Sekretariatu Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie pod numer 13 468 41 03.