Wprowadzone przez Administrator

Zaproszenie na warsztaty edukacyjne

Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie zaprasza Panie na warsztaty edukacyjne: * profilaktyka zdrowia z poczęstunkiem * bezpłatne badania profilaktyczne * mammografia 50-69 lat * cytologia 25-59 lat Więcej informacji na www.uratujkobiete.pl

Staż w ARiMR

Biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesku przyjmie na 6 miesięczny staż pracy. Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy w Lesku: tel: 13 469 65 86 Biuro Powiatowe ARiMR tel: 13 445 19 77

Pokaz ratownictwa medycznego

30 marca 2019 r. o godz. 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Baligrodzie będzie miał miejsce pokaz ratownictwa medycznego. W programie: Pokaz instruktażowo – szkoleniowy z zakresu reanimacji krążeniowo – oddechowej, pomocy przy ataku padaczki, oparzeniach, zakrztuszeniach i wiele innych praktycznych i użytecznych porad.

Azymut praca

Zapraszamy do projektu osoby: – od 30 roku życia, – z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym lub średnim, – bezrobotne lub bierne zawodowo, – zamieszkujące województwo podkarpackie

Informacja

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2019r. świadczy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel Zabłotce 51, 38-500 Sanok wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 11.12. 2018r.

Uchwała w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr II.8.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.