Wprowadzone przez Administrator

Nabór do projektów unijnych

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu prowadzi rekrutację na certyfikowane kursy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, adresowanego do mieszkańców powiatu leskiego, bieszczadzkiego, sanockiego, zarówno osób pracujących, rolników (do 2 ha) i bezrobotnych, uczniów i innych zainteresowanych. Z kursów skorzystać mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia, nie prowadzące pozarolniczej jednoosobowej działalności gospodarczej. W ramach projektu (przy wymaganym wkładzie własnym uczestników wpłacanym dopiero […]

Ćwiczenia z ratownictwa w Stężnicy

W dniach od 4 do 9 listopada br. w Stężnicy odbywało się szkolenie z zakresu prowadzenia akcji poszukiwawczych w górach, dla ratowników górskich z Obwodu Iwanofrankiwskiego i Zakarpackiego, organizowane w ramach realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2019 pn. „Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych”. W wydarzeniu uczestniczył Robert Stępień Wójt Gminy Baligród oraz wielu znamienitych gości m.in. Władysław Ortyl  Marszałek Województwa Podkarpackiego. Zajęcia prowadzone były przez polskich ratowników górskich, w tym członków podkomisji […]

Obchody „Dnia Niepodległości” w Gminie Baligród

Obchody „Dnia Niepodległości” w Gminie Baligród odbyły się 11 listopada 2019 r. Rozpoczęły się mszą św. w intencji poległych w walkach o wolność naszej Ojczyzny, w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Baligrodzie, którą odprawił proboszcz ks. Mirosław Augustyn. W uroczystości uczestniczyły władze gminy na czele z Wójtem Gminy Baligród Robertem Stępień, oraz dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą, Jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej Lesko, ZHP, Koło Łowieckie „Jarząbek „ […]

Komunikat

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinni uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) na wniosek. Obowiązek ten, należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2019 r. składając do marszałka województwa […]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza na spotkanie informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania  działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o prowadzonym naborze wniosków – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Termin składania wniosków: od 28.11.2019 r. do 11.12.2019 r. Ogłoszenie o naborze wniosków […]

Obwieszczenie

Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U.  z 2010 r., nr 34, poz. 186 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, REGIONALNY […]