Wprowadzone przez

Informacja o prowadzonym naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Przedsięwzięcie 1.3.2) Termin składania wniosków: od 03.03.2021 r. do 16.03.2021 r. Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje […]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 #liczysiękażdy Na portalu spis.gov.pl (https://spis.gov.pl/) dowiesz się więcej o spisie ludności Narodowy spis powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, organom rządowym, instytucjom naukowym i badawczym czy ośrodkom analitycznym pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju. Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika też z międzynarodowych zobowiązań Polski, […]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030”, planowanego do realizacji w Ukrainie, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.  

Nabór na rachmistrza spisowego

Dnia 01.02.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Wójt Gminy Baligród Gminny Komisarz Spisowy w Baligrodzie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony […]

Projekt Mój przyjaciel „PTAK” w Gminie Baligród

W dniu 28 stycznia 2021r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie dzięki współpracy Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Baligrodzie, Europejskiego Korpusu Solidarności i realizacji projektu „Mój przyjaciel „PTAK” odbył się kurs udzielania pierwszej pomocy dla najmłodszych z udziałem Ratowników GOPR. Z powodu obostrzeń sanitarnych zajęcia prowadzone były również jako wideokonferencja dla wszystkich chętnych. Po zajęciach w sali odbył się kurs udzielania pierwszej pomocy w terenie […]

Informacja dot. zakładania nowych kart

Prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baligrodzie w celu założenia nowych kart. Żywność wydawana będzie w dniu: 1 luty 2021 r. (poniedziałek) – Baligród 2 luty 2021 r. (wtorek) – pozostałe miejscowości w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dochód na osobę w rodzinie […]

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Powiat Leski w kolejnym roku – od 1 stycznia 2021 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.