Wprowadzone przez Administrator

Zaproszenie

Stowarzyszenie Baligród Zapisany w Bieszczadzie oraz Wójt Gminy Baligród zapraszają na spotkanie: „Wanda Wiktor – dzielna ziemianka z Bystrego” dnia 22 października 2021 r. o godz. 17:30 w sali GOK w Baligrodzie.

Złote Gody w Gminie Baligród

Piękny Jubileusz 50 lat małżeństwa, gminne „Złote Gody”  odbyły się w dniu 28 września br. Zostały rozpoczęte Mszą św. w intencji Jubilatów odprawionej przez Księdza Proboszcza Mirosława Augustyna. Na wniosek Wójta Prezydent RP przyznał medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla 15 par z Gminy Baligród. Słowa uznania do Jubilatów skierował Wójt Robert Stępień, gratulując tego wyróżnienia jak też pięknego jubileuszu, życzył wielu kolejnych lat […]

Bony na cyfryzację dla MŚP

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Bony na cyfryzację dla MŚP”. Webinarium odbędzie się 30 września 2021 r. od 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres:  i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie […]

Konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu fotograficznego KARPACKIE GWIEZDNE NIEBO W OBIEKTYWIE   W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Karpackie Gwiezdne Niebo” § 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” 2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: KARPACKIE GWIEZDNE NIEBO W OBIEKTYWIE, zwany dalej „Konkursem”. 3. Konkurs organizowany jest ramach realizacji projektu pn. „Karpackie Gwiezdne Niebo” współfinansowanego przez Unię […]

Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw

1 lipca wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji […]