Wprowadzone przez Administrator

Komunikat

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków.Treść w załączniku.

Obwieszczenie

W załączniku obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu.

Zielone lekcje w SP Baligród

Stowarzyszenie „Ludzie z pasją” razem z grupą nieformalną „Aktywna Edukacja” w składzie: Dorota Sarzyńska, Jolanta Szpot i Agnieszka Józefczyk realizują projekt „Zielone lekcje w SP Baligród”. Całkowity koszt karpackiej inicjatywy lokalnej wynosi 11 125zł z czego 10 000zł pochodzi ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości proekologicznych i zwiększenie aktywności obywatelskiej […]

Działaj Lokalnie 2022

Grupa nieformalna „Wspieramy naszą lokalną społeczność”w składzie: Dorota Sarzyńska, Agnieszka Józefczyk, Jolanta Szpot przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie uzyskała dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2022” na projekt „Gramy w zielone bez barier”.Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, w której dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Zaaranżowany teren z elementami placu zabaw będzie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła w Baligrodzie.                            Środki na realizację […]

Informacja

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o najem mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baligród.

Przerwa w dostawie wody

Szanowni Państwo. Informujemy, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody ze względu na pracę trwające przy wodociągu.

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej ustawa UCPG ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z aktualizacją w/w ewidencji Wójt Gminy Baligród zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli […]

Zaproszenie na spotkanie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Baligród.Zapraszamy Państwa na spotkanie w sprawie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Baligród.Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 15 września od godz. 11:00 do 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie .Na spotkaniu Wykonawca projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu firma LAS_ R Sp. z o. o., ul. Snycerska 34/13, […]