Wprowadzone przez Administrator

Ważny komunikat

URZĄD GMINY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z OGÓLNOPOLSKĄ RESTRUKTURYZACJĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WSZELKIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ BALIGRÓD, GOPS W BALIGRODZIE REALIZOWANE BĘDĄ OD NAJBLIŻSZEGO MOŻLIWEGO TERMINU NIE WCZEŚNIEJ JEDNAK NIŻ OD 21 STYCZNIA 2020 R. PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ W TYM CZASIE ŻADNYCH WPŁAT NA KONTO URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY

Ruszył nabór do 8. edycji akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. Zapraszamy przedsiębiorców z branży turystycznej, instytucje samorządowe, hotelarzy, restauratorów, organizacje i instytucje związane z obsługą ruchu turystycznego, a także organizatorów eventów sportowych – rejestracja trwa do 31 stycznia. Wiosenna edycja odbędzie się w weekend 20-22 marca. Udział w akcji to nie tylko szansa na pozyskanie nowych klientów z Polski i za granicy, ale także doskonała okazja do darmowej reklamy. […]

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie informuje, że w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć – 1056 zł Dochód osoby samotnej – 1402 zł Godziny wydawania żywności: 9:00 – 14:00

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków o powierzenie grantów (Przedsięwzięcie 2.4.2 – Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju i poprawy atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

XVII Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 17 stycznia 2020 r. o godz.16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Baligród. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie […]

Bal karnawałowy

Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie zaprasza na „BAL KARNAWAŁOWY” dnia 12.01.2020 r. godz. 15:00 – 18:00.