Wprowadzone przez Administrator

Prace taksacyjne na terenie gminy Baligród

W związku z realizacją zadania pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów stanowiących własność osób fizycznych – o ogólnej powierzchni 1126,03 ha, położonych na terenie powiatu leskiego.” od dnia 2022.05.30 będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o.o.. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Legalna praca

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały w języku polskim oraz w języku ukraińskim informacje dotyczące legalnej pracy. Zawierają one wskazówki przydatne dla osób chcących pracować w takich branżach jak, np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne czy gastronomiczne, w tym dla obywateli Ukrainy zainteresowanych zarobkowaniem w Polsce.

Granty PPGR

Informujemy, że umowa dotycząca projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” została podpisana i pieniądze na zakup komputerów są już na koncie bankowym Urzędu Gminy.Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego w niedługim czasie będziemy się kontaktować z osobami, które zakwalifikowały się na to wsparcie.

XL Sesja rady Gminy Baligród

 Informujemy, że w dniu 10.06.2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Baligród.W załączniku porządek obrad.

Ogłoszenie ARiMR

31 MAJA – MIJA PODSTAWOWY TERMIN NA UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH I OBSZAROWYCH Z PROW ZA 2022 ORAZ DOPŁATY DO NAWOZÓW.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Baligrodzie przypomina, że zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, dnia 10 maja 2022 roku /wtorek/ od godz. 7.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kompletnego). Nie będą odbierane opony.W związku z powyższym osoby, które posiadają takie odpady i sprzęt proszone są o wystawienie ich tego dnia do godz. 7.00 w następujących miejscach:Jabłonki — Kołonice — parking przy kiosku Pana Cichockiego Baligród — Bystre – ul. Partyzantów /plac […]