Wprowadzone przez Administrator

OBOWIĄZKOWE ZAKRYWANIE UST I NOSA

Od 16 kwietnia br. do odwołania w miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa Można do tego celu użyć odzieży lub jej części (np. chustki), maski albo maseczki. Maseczki trzeba nosić w miejscach publicznych, a więc: – w obiektach handlowych, na targowiskach itp.; – w zakładach pracy; – w budynkach użyteczności publicznej; – w kościołach i innych obiektach kultu religijnego; – na terenach nieruchomości wspólnych, czyli np. na klatkach schodowych i w windach; na drogach, placach, […]

Informacja o wprowadzeniu stanu epidemii

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje, że od 20 marca 2020 roku do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku  z zakażeniami SARS-CoV-2. Prezes Rady Ministrów poinformował o: – wprowadzeniu możliwości monitoringu osób objętych kwarantanną, – podwyższeniu kary za złamanie kwarantanny do 30 tys. zł, – wydłużeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia […]

Komunikat

Stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), od dnia 14 marca 2020 r., do odwołania wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowania działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (kod PKD 55.20 – czyli hotele, domki letniskowe, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne itp.).

Zasady kwarantanny domowej

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej: Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową. Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu […]

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w  miejscowości Stężnica stanowiącej własność Gminy Baligród

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr 495 położonej w miejscowości Baligród stanowiącej własność Gminy Baligród na okres trzech lat

Telefoniczne poradnictwo psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku uruchomiło telefoniczne poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców powiatu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę CODIV-19 pod niżej podanym numerem telefonu. Telefoniczne poradnictwo psychologiczne – Nr tel. 536 334 329