Wprowadzone przez Administrator

Zawody w wieloboju pożarniczym

30 kwietnia 2019 r. Gmina Baligród gościła siedem jednostek penitencjarnych w ramach zawodów w wieloboju pożarniczym. Na stadionie w Baligrodzie Wójt Gminy Baligród przywitał funkcjonariuszy i życzył powodzenia w rywalizacji.

KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE XI

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2019 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie -2019” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, […]