Wprowadzone przez

Ankieta Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo. W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie. To już IV etap badań – poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcu wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja – link [1]. Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut. Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku. Link do ankiety [2] Z wyrazami szacunku, prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu linki: Raport z trzech pierwszych etapów badań: [1] http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf link do ankiety [2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform

Ognisko grypy ptaków na terenie woj. podkarpackiego

W związku z dynamicznie zmieniającą się niekorzystną sytuacją epizootyczną w kraju oraz pierwszym ogniskiem grypy ptaków na terenie województwa podkarpackiego, istnieje realne zagrożenie pojawienia się tej choroby na terenie powiatu leskiego. W załączniku materiały dotyczące opisu choroby, ulotka  z zasadami bioasekuracji oraz zalecenia dla hodowców utrzymujących drób i gołębie.  

Nabór wniosków

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lesku informuje, że OD 15 MARCA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH Zapraszamy w każdą środę i czwartek od 7.30 do 15.30 Punkt Nieodpłatnej Pomoc Prawnej (Remiza Strażacka) ul. Duplaka 7 723 977 439  

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baligród, położonych w miejscowości STĘŻNICA.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w miejscowości MCHAWA stanowiącej własność gminy Baligród.

Wydawanie żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie   informuje, że w budynku REMIZY STRAŻACKIEJ będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności dla rodzin znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Żywność wydawana będzie od godz. 9-14 w dniu: 18 marca 2021 r. (czwartek) – Baligród 19 marca 2021 r. (piątek) – pozostałe miejscowości Obowiązują dotychczasowe numery.   WAŻNE Podczas odbioru żywności […]

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) informuje się, że w siedzibie Urzędu Gminy Baligród został złożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, własności – „MAWE – GROUP” Sp. z o. o. na okres obowiązywania od 1.01.2021 do 31.12.2030 r. – celem zatwierdzenia.             W terminie do 5 kwietnia br. Zainteresowani mogą składać zastrzeżenia […]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie. NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie […]

Jeszcze przez miesiąc możesz złożyć wniosek i otrzymać nawet 100 tys. zł na ochronę wód przed azotanami

Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel. Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, jest adresowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt, którzy planują budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami. Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, […]

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom. Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można składać jeszcze przez ponad miesiąc – do 29 marca 2021 r. Przypomnijmy, że nabór skierowany jest do dwóch grup beneficjentów: Pierwszą są rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa […]