Wprowadzone przez Administrator

Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 10 lipca 2019 r. o godz.16 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Baligród. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Porządek obrad sesji : 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019 r. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. […]

Zaproszenie na spotkanie dotyczące programu Rodzina 500+

Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk wraz z Wicewojewodą Podkarpackim Panią Lucyną Podhalicz serdecznie zapraszają rodziny z dziećmi na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Rodzina 500+”, które odbędzie się na parkingu przy Starostwie Powiatowym  w Lesku 4 lipca (czwartek) 2019 r. godzina 12:00.

Zarządzenie Wójta Gminy Baligród

Zarządzenie Nr 129.2019 Wójta Gminy Baligród z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.  

Dobry Start 300

              300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka bez względu na dochody rodziny. Świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24. roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wsparcie z programu „Dobry Start” […]

Świadczenia wychowawcze 500+

            Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baligrodzie, Plac Wolności 9. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, […]

Ogłoszenie

Informacja dla mieszkańców miejscowości BALIGRÓD. Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z uszkodzeniem rurociągu głównego podczas prac przyłączeniowych dnia 14.06.2019r. wystąpiła przerwa w dostawie wody. Przerwa potrwa do czasu usunięcia awarii.

Informacja

Urząd Gminy w Baligrodzie  informuje, że w terminie do dnia 30.06.2019 r. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na okres kadencji 2020 – 2023. Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, że Rada Gminy w Baligrodzie dokona wyboru: 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydziału Pracy.