Wprowadzone przez

Darmowa książka dla dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baligrodzie zaprasza od 7 grudnia (poniedziałek) w godzinach 8:00-14:00 dzieci od 0 do 6 lat po odbiór darmowych książek.

Nowa siedziba Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lesku

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Powiatowy Zespołów Doradztwa Rolniczego w Lesku (dalej PODR) ma nową siedzibę. Lokal mieści się przy ulicy Krasickich 4 w Lesku (budynek przy aptece Omega). Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lesku realizuje na obszarach wiejskich zadania z zakresu doradztwa rolniczego. Naszym podstawowym zadaniem jest doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, […]

Projekt „Młodzi z POWERem”

Projekt „Młodzi z POWERem” Celem głównym projektu jest do 30.09.2021 r. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności: kobiety; osoby bierne zawodowo; osoby z niepełnosprawnościami; osoby o niskich kwalifikacjach; osoby zamieszkujące miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, […]

Deklaracje odbioru chryzantem

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać do biur powiatowych ARiMR deklaracje odbioru chryzantem. Chryzantemy pozyskane przez ARiMR od producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze są już dostępne dla organizacji pozarządowych, samorządowych oraz innych instytucji publicznych. Podmioty, które są zainteresowane nieodpłatnym wykorzystaniem kwiatów, mogą zgłaszać się do biur powiatowych ARiMR celem złożenia deklaracji w tej sprawie. Termin na składanie deklaracji mija […]

Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Pomoc przysługuje posiadaczom: co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości, co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości. Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku. Stawki pomocy: chryzantema doniczkowa –20 zł […]

Cała Polska w czerwonej strefie od 24.10.2020 r.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to: objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu); w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub […]

Informacja

Informujemy, że w dniu 22.10.2020r. o godz. 16:00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Baligród w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie. Porządek obrad sesji. 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności  obrad sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy. 5. Powołanie  Komisji Wniosków i Uchwał. 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami. 7. Rozpatrzenie projektów  […]

„Niepodległa do hymnu”

„Niepodległa do hymnu” – zapraszamy do śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza mieszkańców miast i wsi, samorządy, samorządowe instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe i wszystkich chcących świętować odzyskanie niepodległości do udziału w akcji „Niepodległa do hymnu” i zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Pamiętając o zasadach  bezpieczeństwa i dystansu społecznego, uczcijmy wspólnie Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada 2018 roku, […]