Zdalna Szkoła+ Umowa o powierzenie Grantu

W dniu 27.08.2020 Wójt Gminy Baligród Robert Stępień wraz z Skarbnikiem Gminy Baligród Panią Urszulą Różycką podpisali umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Kwota Grantu to 45 000,00zł.