Zdalna Szkoła – przekazanie sprzętu

W dniu 27.04.2020 w sali narad Urzędu Gminy w Baligrodzie, Wójt Gminy Baligród Robert Stępień wręczył Dyrektorom Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród, laptopy zakupione w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Pierwsza partia laptopów zakupiona w ilości 16 sztuk trafiła do uczniów szkół. Kolejnym etapem realizacji grantu będzie przekazanie 6 laptopów dla nauczycieli w celu realizacji zdalnego nauczania w okresie pandemii COVID19