Grant Zdalna Szkoła +

Dnia 03.08.2020 na stronie internetowej Centrum Projektów Polski Cyfrowej na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu  Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na pozycji 11 znalazła się Gmina Baligród, która otrzymała kwotę 45000,00zł. Za przedmiotową kwotę, zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do pracy zdalnej zarówno nauczycieli jak i uczniów a w szczególności uczniów z rodzin wielodzietnych.