Przekazanie sprzętu w ramach grantu Zdalna Szkoła +

W dniu 27.10.2020 W urzędzie Gminy Wójt Gminy Baligród przekazał Dyrektorom Szkół działających na terenie Gminy Baligród.