Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka

Dnia 27 grudnia 2018 Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański reprezentujący Beneficjenta i Partnera Beneficjenta Gminę Baligród podpisał umowę o dofinansowanie projektu Montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na pelet w gospodarstwach domowych na terenie Gmin: Baligród i Wojaszówka. Całkowita wartość projektu 10 179 339,00zł, kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi 7 895 769,00zł.