Myśl globalnie – segreguj lokalnie w gminie Baligród

Grupa nieformalna „Aktywna Edukacja” w składzie: Dorota Sarzyńska, Agnieszka Józefczyk, Jolanta Szpot pozyskała dotację w ramach karpackiej inicjatywy lokalnej „Myśl globalnie-segreguj lokalnie w Gminie Baligród”.

Inicjatywa została zrealizowana w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie i miała na celu podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i ich rodziców w zakresie segregacji śmieci i wpływu odpadów na środowisko naturalne.
W ramach inicjatywy zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów, które przybliżyły właściwe zasady segregacji śmieci. Zakupiono nowe kosze do segregacji, przygotowano podłoże pod umieszczenie koszy, w ich otoczeniu posadzono zieloną roślinność. W trakcie trwania inicjatywy przeprowadzony został konkurs dla uczniów „Recykling w sztuce” (w dwóch kategoriach wiekowych) dotyczący praktycznego wykorzystania odpadów. Na zakończenie inicjatywy została zorganizowana wystawa wraz z wręczeniem nagród dla zwycięskich miejsc.

#StowarzyszenieLudziezPasją

#StowarzyszenieNaRzeczRozwojuiPromocjiPodkarpaciaProCarpathia

Inicjatywa jest finansowana ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030