Gozdawa Sqaure

Środowiskowe impresje

Grupa nieformalna „Aktywna Edukacja” w składzie: Dorota Sarzyńska, Agnieszka Józefczyk, Jolanta Szpot uzyskała dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2023” na projekt „Środowiskowe impresje”. W ramach inicjatywy planujemy wraz z uczniami założenie kwietnej łąki, warsztaty wykonania zielonych ścian (składających się z roślin) oraz cykl plastycznych warsztatów plenerowych.
Środki na realizację działania „Działaj Lokalnie 2023” pozyskano w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Bieszczadzką.

Bezpieczni w cyfrowym świecie

Realizacja projektu Bezpieczni +

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Baligrodzie zrealizował projekt „Bezpieczni +”. W ramach inicjatywy zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów i rodziców dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Dodatkowo zakupiono laptopy będące wsparciem rzeczowym dla uczniów. Uczniów biorących udział w projekcie wyłoniono w porozumieniu z dyrektorami 3 szkół: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Mchawie i Niepubliczna Szkoła w Nowosiółkach. Zaplanowane działania zrealizowano ze środków pozyskanych od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.


Koordynatorem i autorem projektu była p. Jolanta Szpot.