Wideokonferencja z Wicewojewodą Panią Jolantą Sawicką

W dniu 14.01.2021 w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbyło się spotkanie poświęcone realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

W spotkaniu w formie wideokonferencji poprowadziła Wicewojewoda Podkarpacki oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie przy udziale przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z powiatu leskiego, brzozowskiego, sanockiego i bieszczadzkiego.

W dniu 15.01.2021 zostanie uruchomiona dedykowana infolinia dla osób z terenu Gminy Baligród, które spełniają jedno z dwóch kryteriów:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N odpowiednio I grupę w/w schorzenia
  • mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień

Dla takich osób Gmina Baligród jako zadanie własne polegające na zapewnieniu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2020r. poz. 1398) zorganizuje transport. Warunkiem organizacji transportu jest wcześniejszy kontakt z tutejszym urzędem w celu ustalenia terminu i miejsca i sposobu transportu.