Zaproszenie na konferencję prasową

Bezpłatne szkolenia – Projekt Klosz Edycja 3

KLOSZ EDYCJA 3 – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców.  Bezpłatne kursy w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Planujesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? – Powiemy, jak napisać dobry biznesplan. Chcesz zatrudnić opiekuna dziennego do swojej placówki? – Dowiesz się, jak to zrobić. Chcesz zostać dziennym opiekunem? – Poznasz wymagania i kwalifikacje, które […]

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Zapraszamy na spotkania informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W Gminie Baligród spotkanie odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. godz. 17:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie.