Komunikat w sprawie oszczędzania wody

W związku z długotrwałym brakiem opadów deszczu znacznie obniżył się poziom wody na potoku Kołonica. W związku z tym Wójt Gminy Baligród zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli nieruchomości rekreacyjnych, o oszczędne korzystanie z wody dostarczanej z ujęcia wody w Kołonicach. Należy zaprzestać używania wody z ujęcia do podlewania przydomowych ogródków, trawników, napełniania basenów i mycia samochodów.
Nierozsądne gospodarowanie wodą może spowodować, że braknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych. Jeszcze raz bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.
Jednocześnie informuję, że w przypadku dalszego braku opadów atmosferycznych mogą następować okresowe problemy z dostawą wody do nieruchomości.