Wprowadzone przez Administrator

Zarządzenie Wójta

Zarządzenia Nr 132.2019 Wójta Gminy Baligród z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych informuje, że w sieci archiwów państwowych jest obecnie realizowany projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej, którego celem jest podniesienie świadomości obywateli na temat roli i znaczenia osób, rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W jego ramach zwracamy się z apelem do osób, instytucji, organizacji o poinformowanie Oddziału w Sanoku Archiwum Państwowego w Rzeszowie (adres: Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku, ul. Sadowa 32, 38-500 Sanoku, […]

Sesja Rady Gminy Baligród

W dniu 10 lipca 2019 r. o godz.16 00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Baligród. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Porządek obrad sesji : 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2019 r. 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. […]

Zaproszenie na spotkanie dotyczące programu Rodzina 500+

Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk wraz z Wicewojewodą Podkarpackim Panią Lucyną Podhalicz serdecznie zapraszają rodziny z dziećmi na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Rodzina 500+”, które odbędzie się na parkingu przy Starostwie Powiatowym  w Lesku 4 lipca (czwartek) 2019 r. godzina 12:00.

Zarządzenie Wójta Gminy Baligród

Zarządzenie Nr 129.2019 Wójta Gminy Baligród z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.  

Dobry Start 300

              300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka bez względu na dochody rodziny. Świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24. roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wsparcie z programu „Dobry Start” […]