Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Postanowienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy Domy Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

Zaproszenie na zebranie wiejskie

Wójt Gminy Baligród oraz Sołtys wsi Baligród zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się  w dniu 27 września br. o godz. 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie. Tematem spotkania będzie fundusz sołecki.

Zaproszenie na wieczór autorski

Stowarzyszenie Baligród Zapisany w Bieszczadzie oraz Urząd Gminy w Baligrodzie serdecznie zapraszają na wieczór autorski ze Stanisławem Krycińskim i Zdzisławem Skrokiem pt. „Nasze odkrywanie Bieszczadów”. 2.10.2020 r. (piątek) godz. 17.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie.

Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Baligród

Firma „Nowa Perspektywa” z Krakowa na zlecenie gminy Baligród realizuje „Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Baligród ”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę […]

Trwają prace na rurociągu głównym (m. Bystre)

W dniu 23.09.2020 w miejscowości Bystre w związku z trwającymi pracami na rurociągu głównym w godzinach od 9:00 do 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

PSR 2020 – Konkurs dla szkół podstawowych

W związku z trwającym  od 1.09 do 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w dwóch kategoriach: I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI  – konkurs plastyczny II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII  – konkurs fotograficzny Więcej informacji o organizowanych konkursach na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy/

Ankieta w sprawie utworzenia żłobka w m. Baligród

Gmina Baligród wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców analizuje potrzebę utworzenia żłobka w miejscowości Baligród. Realizacja takiego przedsięwzięcia będzie możliwa z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ ogłoszonego przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie Maluch+ 2021. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie ankiety dostępnej pod adresem https://forms.gle/PodRcuJCMGuLoN9s8 w terminie do 24.09.2020 , która pozwoli ocenić skalę zapotrzebowania na taką placówkę.

Konkurs ofert pt. „1918 i 1920 Pamiętamy”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pt. „1918 i 1920 Pamiętamy”, mający na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej.

Ogłoszenie – awaria wodociągu

Informuję że dnia 17.09.2020 nastąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Bystre, Baligród. Do czasu jej usunięcia występować będą braki w dostawie wody na terenie miejscowości Bystre, Baligród. Przewidywany czas usunięcia awarii – 18.09.2020 godzina 16:00.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Baligród ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości STĘŻNICA stanowiącej własność gminy Baligród.