Ogłoszenie

Wójt Gminy Baligród ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę cz. nieruchomości oznaczonej nr 483/4 położnej w miejscowości Baligród, stanowiącej własność gminy Baligród na okres trzech lat.