Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że dnia 18 maja 2021 roku /wtorek/ od godz. 7:00 odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Nie będą odbierane opony).

W związku z powyższym osoby, które posiadają takie wielkogabaryty oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny proszone są o wystawienie ich tego dnia do godz. 7.00  w następujących miejscach:

Jabłonki – Kołoniceparking przy kiosku Pana Cichockiego

Baligród – Bystre – Plac Wolności /parking GOK/

Stężnica – plac przy świetlicy wiejskiej

Mchawa – Roztoki Dolne- Kielczawa – Cisowiecplac przy świetlicy wiejskiej w Mchawie

Zahoczewie – Żerdenkaplac przy sklepie Pana St. Łaniaka

Nowosiółkiplac przy Centrum Kulturalno-Oświatowym

W/w odpady odbierać będzie Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko

 

Proszę nie wystawiać odpadów po godzinie 7 00 oraz po zakończeniu załadunku.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
jpg Ogłoszenie 175 KB