Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Baligród o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród.

Załączniki

Plik Rozmiar pliku
pdf Zmiana studium 619 KB