Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu dokumentu pod nazwą „Plan działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030”, planowanego do realizacji w Ukrainie, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.