Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy nr XXV.122.2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 01 stycznia 2021 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Za odpady zbierane w sposób selektywny:

Osoby fizyczne: 24 zł od osoby

Nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka za pojemnik z odpadami:

o pojemności 80 l –        12.12zł
o pojemności 120 l      – 18.19 zł
o pojemności 1100 l    – 58.20 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

Osoby fizyczne: 96 zł od osoby

Nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka za pojemnik lub worek z odpadami:

o pojemności 80 l         – 48.48 zł
o pojemności 120 l       – 72.76 zł
o pojemności 1100 l     – 232.80zł

W związku ze zmianą stawek nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

Właściciele nieruchomości zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujący  bioodpady   stanowiące  odpady komunalne  w kompostowniku  przydomowym, mogą być zwolnieni z części opłaty. Zwolnienie wynosi 2zł  od każdego mieszkańca.

Aby uzyskać zwolnienie musi się złożyć deklarację.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (tj. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 10 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Baligród poprzez ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gospodarstw agroturystycznych i przedsiębiorcy proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy celem aktualizacji deklaracji.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 281 KB