INFORMACJA

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2021r. świadczy Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 20.11. 2020r.