Deklaracje odbioru chryzantem

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać do biur powiatowych ARiMR deklaracje odbioru chryzantem.

Chryzantemy pozyskane przez ARiMR od producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze są już dostępne dla organizacji pozarządowych, samorządowych oraz innych instytucji publicznych.
Podmioty, które są zainteresowane nieodpłatnym wykorzystaniem kwiatów, mogą zgłaszać się do biur powiatowych ARiMR celem złożenia deklaracji w tej sprawie. Termin na składanie deklaracji mija 12 listopada 2020 r.
Zgłaszając chęć przejęcia chryzantem (ciętych bądź doniczkowych) należy podać ilość, jaką dany podmiot ma zamiar przejąć. Deklaracje należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje następnie miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot. Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Wzór deklaracji odbioru chryzantem jest dostępny na stronie ARiMR – W załączonej tabeli zestawione zostały ilości chryzantem pozyskanych przez ARiMR oraz miejsca ich przechowywania. Tabela będzie na bieżąco aktualizowana.
Informacja o miejscach przechowywania i ilości chryzantem w pełnej fazie dojrzałości w podziale na województwa – Najważniejsze informacje o zasadach przyznawania pomocy.
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania -otwórz Podmioty zainteresowane mogą zgłaszać się do Biura Powiatowego ARiMR w Sanoku w terminie do 12 listopada 2020 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR w Sanoku.