Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowiec w Gminie Baligród