XXI Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

W dniu 02 lipca 2020r. o godz.16:00 w systemie online odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek  obrad sesji :

Program sesji:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1. zmiany Uchwały Nr XX.91.2020 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.
   2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
   3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baligród
   4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród położonej w miejscowości Baligród.
 • Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
 • Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 • Zamknięcie obrad

adres internetowy pod którym będzie można śledzić głosowanie https://sesje.live/rada/obrady/porzadek/1821012

adres internetowy transmisji video  https://sesje.live/katalog/podkarpackie/1821000-leski/1821012-urzad-gminy-baligrod/0