Informacja ogólna dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baligród za 2019r.