Zarządzenia Wójta Gminy Baligród – nieruchomości do zamiany

Zarządzenia
Wójta Gminy Baligród
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany

1. Zarządzenie Nr 95
2. Zarządzenie Nr 96
3. Zarządzenie Nr 97
4. Zarządzenie Nr 98
5. Zarządzenie Nr 99
6. Zarządzenie Nr 100
7. Zarządzenie Nr 101
8. Zarządzenie Nr 102
9. Zarządzenie Nr 103
10. Zarządzenie Nr 104