Informacja o wprowadzeniu stanu epidemii

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje, że od 20 marca 2020 roku do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku  z zakażeniami SARS-CoV-2.

Prezes Rady Ministrów poinformował o:

– wprowadzeniu możliwości monitoringu osób objętych kwarantanną,
– podwyższeniu kary za złamanie kwarantanny do 30 tys. zł,
– wydłużeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r, poz. 491)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r, poz. 492)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r, poz. 493)

W zawiązku z ogłoszonym stanem epidemii zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przestrzeganie zasad wynikających z obowiązujących przepisów.