Dzień Kobiet w Gminie Baligród

W dniu 8 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbyło się spotkanie z okazji obchodów Dnia Kobiet, w którym uczestniczyło ponad 50 Pań z terenu całej gminy.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Robert Stępień złożył życzenia wszystkim kobietom, podkreślając ich rolę i znaczenie w funkcjonowaniu społeczeństwa gminy, w życiu codziennym każdej rodziny oraz w wychowywaniu młodego pokolenia obywateli. Wójt wręczył każdej z Pań kwiaty i zaprosił na słodki poczęstunek i kawę.

Po części oficjalnej nadszedł czas na widowisko teatralne w wykonaniu „Teatru wielu pokoleń” z Baligrodu. Panie zgromadzone na sali bardzo uważnie oglądały spektakl, za który na zakończenie podziękowały gromkimi brawami.

Wieczór ten był bardzo miły i dostarczył Paniom wiele radości oraz pozytywnych wrażeń.