Informacja

Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Baligród w 2020r. świadczy
Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 11,
38-600 Lesko

wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 03.12. 2019r.