XVIII Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

Transmisja na żywo https://sesje.live/katalog/podkarpackie/1821000-leski/1821012-urzad-gminy-baligrod/0

 

W dniu 13 lutego 2020r. o godz.16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek obrad sesji:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności  obrad sesji.
3.  Przyjęcie porządku obrad sesji.
4.  Przyjęcie protokołu z  sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2020 r.
5.  Powołanie  Komisji Wniosków i Uchwał.
6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7.  Rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawie:
a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty
b) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości
d) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baligród na rok 2020.
8.  Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
9.  Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
10. Zakończenie obrad sesji.