Zarządzenia Wójta Gminy Baligród

Zarządzenia
Wójta Gminy Baligród
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

1. Zarządzenie Nr 10
2. Zarządzenie Nr 11
3. Zarządzenie Nr 12
4. Zarządzenie Nr 13
5. Zarządzenie Nr 14
6. Zarządzenie Nr 15
7. Zarządzenie Nr 16
8. Zarządzenie Nr 17
9. Zarządzenie Nr 18
10. Zarządzenie Nr 19
11. Zarządzenie Nr 20
12. Zarządzenie Nr 21
13. Zarządzenie Nr 22
14. Zarządzenie Nr 23
15. Zarządzenie Nr 24
16. Zarządzenie Nr 25
17. Zarządzenie Nr 26
18. Zarządzenie Nr 27
19. Zarządzenie Nr 28
20. Zarządzenie Nr 29
21. Zarządzenie Nr 30
22. Zarządzenie Nr 31
23. Zarządzenie Nr 32
24. Zarządzenie Nr 33
25. Zarządzenie Nr 34
26. Zarządzenie Nr 35
27. Zarządzenie Nr 36
28. Zarządzenie Nr 37
29. Zarządzenie Nr 38
30. Zarządzenie Nr 39
31. Zarządzenie Nr 40
32. Zarządzenie Nr 41
33. Zarządzenie Nr 42
34. Zarządzenie Nr 43
35. Zarządzenie Nr 6
36. Zarządzenie Nr 7
37. Zarządzenie Nr 8
38. Zarządzenie Nr 9